HOTLINE +42 0296182403
Bezplatné zaslání a zpětné doručení
30 dnů právo vrátit zboží
 
 
Warenkorb (0)0,00 €
 
 
 
Bezplatné zaslání a zpětné doručení
30 dnů právo vrátit zboží
 

 
 
 

Obchodní podmínky

 
Úvodní stránka  > Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
 

§1 Rozsah platnosti

(1) Smlouvy o prodeji a dodání movitých věcí
(dále jen „zboží“) mezi Vámi jakožto zákazníkem a námi, společností Edeloptics GmbH, Nobistor 16, 22767 Hamburk, se řídí výlučně níže uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ve znění platném k okamžiku uzavření smlouvy. Vaše odchylné podmínky nebudou uznány, ledaže výslovně projevíme souhlas s jejich platností.
(2) Tyto VOP platí pouze tehdy, jste-li spotřebitelem ve smyslu § 13 německého občanského zákoníku (BGB). Spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB je každá fyzická osoba, jež provede právní úkon k účelu, který není spojen s její podnikatelskou či samostatnou výdělečnou činností.

§2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Zobrazení našich produktů v našem internetovém obchodě, prospektech, inzerci a dalších reklamních materiálech či jejich vystavení v naší prodejně v Hamburku (Německo) nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž pouze výzvu k učinění nabídky (tzv. invitatio ad offerendum).
(2) Zboží obsažené v nákupním koši v našem internetovém obchodě závazně objednáte tím, že na konci objednávky kliknete na tlačítko „Kaufen“ (Koupit). Přijetí objednávky Vám bezprostředně po jejím zadání potvrdíme e-mailem (potvrzení o přijetí). Potvrzení o přijetí objednávky nepředstavuje akceptaci kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena, teprve až Vaši objednávku zadanou v internetovém obchodě potvrdíme ve zvláštním e-mailu nebo až na Vaši adresu do pěti dnů odešleme objednané zboží.
(3) Text smlouvy uložíme a údaje o objednávce Vám zašleme e-mailem. Tyto VOP si můžete kdykoli prohlédnout zde.
Minulé objednávky si můžete prohlédnout ve svém internetovém zákaznickém účtu.

§3 Ceny

(1) Veškeré ceny jsou uvedeny bez přepravních nákladů. Výši Cena za zaslání, které Vám budou naúčtovány, najdete v našem ceníku přepravy.
(2) Pro dodávku platí naše ceny ve Vámi zvolené měně k okamžiku objednání zboží. Veškeré ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty, která se vztahuje na zasílání zboží do zemí Evropské unie. Při zaslání do zemí mimo Evropskou unii daň z přidané hodnoty neúčtujeme. Musíte však uhradit případnou dovozní daň a další celní poplatky platné v zemi, do níž si necháte zboží zaslat. Při zaslání zboží do Švýcarska za Vás případnou dovozní daň i veškeré celní poplatky hradíme my. Znamená to, že kromě ceny uvedené v národní měně a Cena za zaslání Vám nevzniknou další náklady.

§4 Způsoby platby, dodávka, odeslání

(1) Kupní cena je v plné výši splatná ihned po uzavření kupní smlouvy, pokud z následujících ustanovení odstavců
2 a 4 nevyplývá něco jiného.
(2) Můžete volit z následujících platebních metod:
  • Kreditní karta. V současnosti přijímáme následující karty: Visa, Mastercard, American Express. Při platbě kreditní kartou bude částka odečtena z Vašeho účtu spolu s odesláním zboží.
  • PayPal (další informace k platbě přes Paypal obdržíte na stránkách www.paypal.cz),
  • Platba předem (platbu předem je nutné zaplatit do 10 pracovních dnů od potvrzení zakázky. Pokud nebude platba připsána nejpozději do 21 dnů na náš bankovní účet, budeme Vaši objednávku automaticky stornovat)
  • Dobírka (poplatek za dobírku 125,00 Kč)


(3) Zboží bude dodáno po přijetí platby, na dobírku, nebo jakmile nám Vámi zvolený poskytovatel platebních služeb potvrdí, že přebírá rizika.
(4) Dle vlastního uvážení určíme způsob i trasu expedice a přepravce, ledaže se strany na těchto záležitostech výslovně dohodly.
(5) Pokud se dodávka zpozdí, budete neprodleně informováni.

§5 Zápočet pohledávek, zadržení

Máte právo započíst své pohledávky jen tehdy, jsou-li nesporné či byly-li pravomocně přiznány. Zadržovací právo můžete uplatnit jen na základě pohledávek vyplývajících z téhož právního vztahu.

§6 Právo na vrácení zboží

Pokud jste objednali zboží v našem internetovém obchodě, přísluší Vám následující právo na jeho vrácení:
Poučení o vrácení zboží:

Právo na vrácení zboží
Zakoupené zboží můžete bez udání důvodu do 30 dnů vrátit zpětným zasláním zboží. Stanovená lhůta začne platit od obdržení textové podoby tohoto poučení (např. v podobě dopisu, faxem, E-Mailem), avšak ne před doručením zboží příjemci (při vracení zásilky stejného druhu zboží nezačne platit před doručením první části zásilky), a také ne před splněním naší oznamovací povinnosti dle článku 246 § 2 v souvislosti s § 1 odstavec 1 a 2 EGBGB, a našich povinností v souladu s § 312g odstavec 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 § 3 EGBGB. Pouze u zboží, které nelze poslat v balíku (např. u neskladného zboží) můžete o vrácení požádat také žádostí o zpětný odběr, a to v textové podobě. K zajištění splnění termínu pro vrácení postačí včas odeslat zboží či žádost o zpětný odběr. V každém případě následuje zaslání zpět na naše náklady a riziko. Zaslání zpět nebo žádost o zpětný odběr adresujte na:

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Deutschland
Fax: +49 40 689878-828
e-mail: info@edel-optics.cz


Při žádosti o zpětný odběr zajistíme vyzvednutí zboží u Vás.

Důsledky vrácení zboží

V případě platného vrácení zboží budou vrácena oboustranně poskytnutá plnění a popř. proplacena čerpaná užití. V případě zhoršení stavu věci a u využití (např. výhody plynoucí z použití), které nelze znovu vydat, nebo je lze vydat částečně či ve zhoršeném stavu, nám musíte vynahradit jejich hodnotu. Za zhoršení stavu věci a čerpané využití musíte poskytnout náhradu hodnoty pouze v případě, že lze využití a zhoršení stavu přičíst používání věci, které přesahuje vyzkoušení vlastností a funkčnosti. Vyzkoušením vlastností a funkčnosti se rozumí otestování a vyzkoušení daného zboží, jak by asi běžně proběhlo v prodejně. Povinnost provedení plateb musí být splněna do 30 dnů. Lhůta pro Vás začíná dnem odeslání zboží nebo žádostí o zpětný odběr, a pro nás dnem přijetí.

Financování nákupu

Pokud chcete tuto smlouvu financovat pomocí půjčky a později využijete práva vrácení zboží, ruší se tím i Váš závazek k půjčce, pokud se obě smlouvy hospodářsky neliší. To platí především v případě, že jsme současně Vaším poskytovatelem půjčky, nebo pokud Váš poskytovatel půjčky s ohledem na financování vyžádá naši spolupráci. Pokud jsme v okamžiku platnosti odvolání nebo vrácení zboží již půjčku obdrželi, zastoupí Vás Váš poskytovatel půjčky v oblasti právních dopadů odvolání nebo vrácení do našich práv a povinností, plynoucích z financované smlouvy. Chcete-li pokud možno zamezit smluvní závaznosti, využijte své právo na vrácení zboží a odvolejte smlouvu o půjčce, pokud máte v tomto případě také právo na odvolání.

Konec poučení o vrácení zboží


§7 Vyloučení práva na vrácení zboží

Právo na vrácení zboží neplatí v případě smluv uzavíraných na dálku, které se vztahují na dodávku zboží vyrobeného podle specifikace zákazníka či jednoznačně přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

§8 Výhrada vlastnictví

Vyhrazujeme si vlastnické právo ke koupené věci až do úplného uhrazení kupní ceny.

§9 Záruka

(1) Na zboží poskytujeme dvouletou záruku. Záruční doba začíná běžet v okamžiku, kdy Vám je zboží doručeno.
Spotřební součásti a součásti podléhající opotřebení jsou ze záruky vyloučeny.
(2) Nepřebíráme záruku za Vámi způsobené škody či za vady plynoucí z neodborného použití, skladování, obsluhy nebo z chybného či nedbalého zacházení. Nárok na proplacení výloh v případě odstranění vad na vlastní náklady je vyloučen, pokud jste nám předem bezvýsledně neposkytli přiměřenou lhůtu k nápravě.

§10 Závěrečná ustanovení

(1) Platí právo Spolkové republiky Německo a Úmluva OSN o kupních smlouvách je vyloučena.
(2) Při objednávce v našem internetovém obchodě je jako jazyk kupní smlouvy k dispozici [VERTRAGSSPRACHEN]. Pokud zboží zakoupíte v naší prodejně v Hamburku (Německo), je jazykem kupní smlouvy němčina.
(3) Pokud Váš příslušný obecný soud nesídlí v Německu či po uzavření smlouvy dojde k jeho přesunu z Německa do zahraničí nebo pokud Vaše bydliště není k okamžiku podání žaloby známo, spadají veškeré spory plynoucí z této smlouvy či vzniklé v souvislosti s ní do jurisdikce soudů v Hamburku (Německo).

Stav k 28. 8. 2012

Nobistor 16
22767 Hamburg
Německo


Telefon: +42 0296182403
Fax: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.cz
Internetová stránka: www.edel-optics.cz


Jednatel oprávněný k zastupování společnosti: Dennis Martens

Rejstříkový soud: Obvodní soud v Hamburku
Registrační číslo: HRB 108926
Daňové identifikační číslo: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Potřebujete pomoc?
Neváhejte nám zavolat, rádi vám pomůžeme:
+49 40 689878 888
Po-Pá 10-18 hod.
 
 
Naše prodejna
 
VIDEO TUTORIALS